Czy gry komputerowe są niebezpieczne?

O tym, czy gry komputerowe są bezpieczne, czy niebezpieczne dla dzieci, młodzieży i starszych napisano wiele prac. Tysiące naukowców prowadziło kilkuletnie badania na ten temat.

Temat ten stał się tematem wielu prac magisterskich a nawet doktorskich. Pasjonował ludzi i będzie pasjonował nadal.

Choć nie odkryto wciąż jednej, jasnej odpowiedzi na pytanie, czy gry komputerowe są niebezpieczne, to widać jedną tendencję – każdy odpowiada sobie na to pytanie tak, jak jest mu najwygodniej. Rodzice, których dzieci godziny spędzają przed monitorem, przez co później mają osłabiony kontakt, zarzucają producentom zły wpływ na ich dzieci.

Producenci z drugiej strony udowadniają, że gry rozwijają wyobraźnie, zdolności logicznego myślenia, a także poszerzają wiedzę. Gdzie więc leży prawda? Z pewnością tak, gdzie zawsze- po środku.

Kiedy grom poświęca się godzinę dziennie, to na pewno nie wyrządzi dziecku krzywdy. Kiedy rodzic ma czas dla dziecka, a nie wynagradza mu swojej nieobecności grami – dziecku raczej gra także nie zaszkodzi.

Dlatego ważne jest tutaj zarówno dobieranie odpowiednich gier do wieku, kontrolowania czasu gry oraz pielęgnowanie relacji międzyludzkich.

www.mniejznane.pl